Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás nanejvýš důležitá. Z tohoto důvodu vaše údaje zpracováváme výhradně v souladu se zákonnými ustanoveními (GDPR). V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete informace o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů na naší webové stránce.

Když nás kontaktujete

Kdykoli nás kontaktujete emailem nebo prostřednictvím formuláře na webové stránce, údaje, jež nám poskytnete, ukládáme pro účely zpracování vaší žádosti a v případě, kdy máte na nás další otázky. Bez vašeho souhlasu tyto údaje dále nepředáváme.   

Ukládání údajů

Upozorňujeme, že abychom pro vás usnadnili celý nákupní proces a také pro účely zpracování smlouvy provozovatelem eshopu používáme cookies k ukládání IP údajů předplatitele, jména, adresy, telefonního čísla, emailové adresy a čísla platební karty spolu s ostatními údaji uvedenými příjemcem faktury.

Kromě tohoto pro účely zpracování smlouvy ukládáme osobní údaje (jméno, adresa, datum narození, telefonní číslo, atd.) příjemce služeb. Údaje vámi poskytnuté jsou nutné pro splnění smlouvy, kterou s námi uzavřete, a také pro realizaci předsmluvních opatření. Bez těchto údajů bychom s vámi nemohli smlouvu uzavřít. Údaje nejsou předávány třetím stranám, s výjimkou poskytnutí údajů k platební kartě bankovním ústavům/poskytovatelům platebních služeb pro účely odečtení kupní ceny; údaje též předáváme našemu daňovému poradci, abychom mohli plnit své povinnosti vyplývající z daňových zákonů, a také poskytovatelům datových služeb, kteří zajišťují provoz naší databáze a systému IT a newsletterů. S těmito stranami jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů v souladu s čl. 28 GDPR.

Dojde-li k přerušení nákupního procesu, údaje námi uložené budou vymazány. V případě uzavření smlouvy jsou všechny údaje vyplývající ze smluvního vztahu uloženy až do uplynutí doby uchování stanovené daňovými zákony (7 let). Údaje jsou zpracovávány na základě zákonných nařízení článku 6 odst. 1 písm. a (souhlas) a/nebo písm. b (zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti) GDPR.

Cookies

Naše webová stránka používá cookies a ukládání. Jedná se o údaje, které váš prohlížeč ukládá na terminál. Váš počítač nijak neohrožují. Tyto údaje používáme proto, abychom zajistili uživatelskou přívětivost naší webové stránky.  Některé z těchto údajů na vašem terminálu zůstanou, dokud je nevymažete. Umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě webové stránky. Pokud s tím nesouhlasíte, můžete si ve vašem prohlížeči upravit nastavení, tak, abyste byli upozorněni na instalaci cookies; cookies bude moci přijmout pouze v jednotlivých případech. Dovolujeme si vás upozornit, že deaktivace cookies může omezit funkčnost této webové stránky.

Sociální média

Na naší webové stránce jsou integrovány pluginy sociálních sítí, např. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Prostřednictvím těchto stránek mohou být údaje předány třetím stranám. Nad cookies nebo přístupem ke cookies instalovaným sítěmi Facebook, Twitter atd. nemáme žádnou kontrolu.  

Analýza webu

Tato webová stránka používá službu pro analýzu webu Google Analytics poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics využívá takzvané soubory cookies. Informace generované cookies ohledně vašeho používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny na server Google v USA a tam ukládány.  Google tyto informace zpracovává k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k vytvoření zpráv o aktivitách na webové stránce pro provozovatele webové stránky a k poskytování jiných služeb v souvislosti s používáním webové stránky a internetu. Kromě toho Google předává tyto informace třetím stranám, bude-li to ze zákona nutné, nebo v rozsahu, ve kterém třetí strany tyto údaje zpracovávají pro Google. V žádném případě Google nepřiřadí vaši IP adresu k jiným údajům společnosti Google Inc. Používáním této webové stránky udílíte souhlas se zpracováním vašich údajů, shromažďovaným ze strany Google shora popsaným způsobem a pro shora uvedené účely.

Vaše práva

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, výmaz svých osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo na odvolání souhlasu a právo vznést námitku. Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje zákon o ochraně údajů nebo že došlo k jinému porušení vašich nároků podle zákona o ochraně údajů, můžete se v této souvislosti obrátit na regulační úřady.   V České republice se jedná o Úřad pro ochranu osobních údajů, Telefon: pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna), fax: +420 234 665 444, webové stránky oficiální: www.uoou.cz, E-mail: oficiální: posta(at)uoou.cz, Adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

INTERSPORT Rent Lipno
Lipno nad Vltavou 307
CZ - 382 78 Lipno nad Vltavou

Telefon: +420 731 410 813

E-Mail: rent(at)lipnoservis.cz
URL: www.lipno.info